Msza św. rozpoczęcie Szkoły Polskiej.
Holy Mass 7:00pm beginning of Polish School