POLSKA SZKOŁA DOKSZTAŁCAJĄCA
                   IM. BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI